• זכרון להולכים: הרב נחום גולדשמיד ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב נחום גולדשמיד ע"ה, שנפטר בי"ג שבט תשל"ו • היה משכיל בחסידות, העביר שיעורי חסידות להמונים באמצעות התוועדויות ושיעורים ברדיו, שימש כמשפיע וניהל את מוסד החינוך 'בית יעקב', היה חבר בועד אגודת חסידי חב"ד, ועד עזרת אחים ומוסדות וארגונים נוספים שפעלו בשליחות רבותינו נשיאינו בארץ הקודש • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array