• מרכז ההפצה 'ממש': תיקון ליל שבועות מאיר עיניים

    'תיקון ליל שבועות' בהוצאה חדשה ומאירת עיניים, שיצא לאור על ידי 'מרכז ההפצה בארץ הקודש – ממש'. התיקון נערך על פי מנהג חב"ד והוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, והוכנסו בו הוספות חשובות, כגון מאמר חסידות, שיחות ה'דבר מלכות' לחג השבועות משנת תנש"א, וכן 'המעשה הוא העיקר' – הוראות למעשה בפועל בנוגע לימי חג השבועות • לפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array