• ביום הברית של הרבי: כינוס תורה בכפר חב"ד ב'

    ביום שלישי ח"י ניסן נערך בבית הכנסת בכפר חב"ד ב' כינוס תורה במהלכו נשאו דברים: המד"א הרב מאיר אשכנזי, הרב ישראל הלפרין דיין ומו"צ בבית ההוראה רחובות, הרב יהודה לייב נחמנסון דיין ומו"צ בבית ההוראה רחובות, הרב חיים הלל רסקין דיין ומו"צ בבית ההוראה רחובות, והרב מנחם מענדל הלפרין ר"מ בישיבת חב"ד בצפת • לתמונות