• נא לומר תהלים

    אנ"ש והתמימים מתבקשים להוסיף בתפילות ובאמירת תהלים לזכות האשה קריינא דבורה בת לאה שתחי' הזקוקה לרחמי שמים מרובים ולרפואה שלמה למעלה מדרך הטבע.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array