• הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר ע"ה

    ניצחו אראלים את המצוקים: אמש בליל חג הפסח הסתלק לבית עולמו הפוסק הנודע בעל מחבר ספר "שבט הלוי" כשהוא בן 101. בפורים האחרון חלה ונפל למשכב, ובכל קהילות ישראל נערכו תפילות רבות לרפואתו. קשריו של הרב וואזנר עם חב"ד החלו עוד בפולין, כשזכה לבקר אצל הרבי הריי"צ בשנת תרצ"ו ולקבל את ברכתו. בשנת תרח"צ התכתב עם אדמו"ר הריי"צ שכתב לו גם מכתב הדרכה ללימוד החסידות. בשנת תשל"ו הגיע לארה"ב, וזכה להתקבל ליחידות אצל הרבי. כשנכנס, נעמד הרבי לכבודו והראה לו חיבה מיוחדת. הלווייתו תיערך היום בשעה 11:00 בבני ברק • לערך המלא בחב"דפיה