• זכרון להולכים: הרב אברהם זלצמן ע"ה

    היום חל יום היארצייט של הרב אברהם זלצמן ע"ה, שנפטר בי"ד שבט תשד"מ • היה מזקני אנ"ש בסמרקנד, במהלך שנות לימודיו בישיבה זכה לישון במשך תקופה מסויימת בביתו של אדמו"ר המהר"ש, קיבל מהרבי הריי"צ ברכה לזרע של קיימא, לאחר עלייתו לארץ הקודש, נמנה על מייסדי שכונת נחלת הר חב"ד, שם שימש כראש כולל האברכים • לתולדות חייו

    הרב זלצמן ע"ה משמאל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array