• צפת: הרב נחשון בשיעור בישיבה בנושא התקשרות לנשיא

    במסגרת שיעור מיוחד לקראת יו"ד-י"א שבט ימי ההתקשרות, השמיע בפני תלמידי התמימם הרב דוד נחשון יו"ר צבאות השם וניידות חב"ד בארה"ק דברי חיזוק האמונה והתעוררות נלהבים. כמו כן סיפר על ימי קבלת המלכות ב770 ומענות והתייחסויות הרבי לפעילות בזה • לתמונות