• וועדת העזבונות: 734 אלף ש"ח למוסדות חב"ד

    וועדת העזבונות פירסמה את החלטותיה לגבי חלוקת הסכומים למוסדות לשנת 2015, ומהם עולה כי מוסדות חב"ד באה"ק קיבלו סכום של 734,000 ש"ח. הרב מנחם מענדל בליניצקי מאגו"ח מביע סיפוק מהנתונים, שעלו השנה באופן משעותי בעקבות הדרכה וליווי שקיבלו מנהלי המוסדות בכנסת המנהלים השנתי  • איזה מוסדות זכו ובאיזה סכום?

    מנהלי מוסדות חב"ד
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array