• התוועדות לרגל 'דידן נצח' בתות"ל הוד השרון

    כבר מבעוד מועד, המודעות בישיבה זעקו 'חוגגים דידן נצח בתות"ל הוד השרון' ואכן כך היה, בבוקרו של יום ראשון 'חג הספרים', 'התלמידים השלוחים' דאגו שכל תמים יקבל את מגילת ה' טבת, שלאחר קריאתה אי אפשר שלא להיכנס לענין. כמה שעות של לימוד בספרים, והתמימים עולים לחצר להתוועדות באווירה חגיגית עם שליח הרבי בכפר יונה, הרב נחמיה שמרלינג • לדיווח המלא