• התוועדות חג הגאולה בגילה א' עם הרב הנדל

    חג הגאולה י"ט כסלו, נחגג ברוב פאר בשכונת גילה א' בארגון השליח הרב שי גנני בהתוועדות סוחפת עם הרב שמואל הנדל, שסיפר סיפורי מופתים הקשורים לתקופת המלחמה ובקשר עם י"ט כסלו. כיבד את האירוע רב השכונה הרב משה בן אבו, שלמד במוסדות חב"ד במרוקו ובצרפת. הקהל הרב גברים ונשים קיבלו החלטות טובות בלימוד תורת החסידות • לתיעוד מההתוועדות