• "פתאום יבוא אל היכלו האדון": יחי שנים להתוועדות הפתאומית

    בשבת פרשת נשא תנש"א – י"ב סיון, בשעה 8:00 לערך הופיע, לפתע, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בפתח ביהמ"ד הגדול למטה, כשהוא אוחז ביד ימינו את סידורו וביד שמאלו ספל מים בצבע כסף ומגבת ורודה, וצעד לעבר מזרח ביהכנ"ס. פני כ"ק אדמו"ר שליט"א היו רציניות ביותר… • "ועם ניגונים אלו ננעל את הגלות"! • מוגש ע"י מטה לימוד הדבר מלכות • לקריאה והורדהליומן המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339