• כינוס תורה בבית הכנסת 770 'שערי גאולה' בקרית גת

    כהוראת הרבי מה"מ התקיים כינוס תורה  באיסרו חג שבועות, עם הרב מרדכי הסופר בנושא כשרות, בהשתתפות רבים מתושבי העיר. תודתנו למשתתפים, ולמארגן הרב מענדל עזאגווי • ויה"ר שיגרום נחת לרבי מלך המשיח, בהתגלותו בקרוב ממש • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם