• חדש: חידושים וביאורים מרבותינו נשיאינו על מסכת קידושין

    ללמוד נגלה כמו חסיד. חידושי רבותינו נשיאינו אדמו"רי חב"ד, על מסכת קידושין. חידושים עמוקים בנגלה לצד ביאורים בפנימיות התורה, על פי סדר הסוגיות. בהוצאת מכון אהלי שם ליובאוויטש. ספר חובה עבור תלמידי התמימים הלומדים מסכת קידושין • לקניה בחב"ד-שופ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם