• זכרון להולכים: הרב שמואל בצלאל שפטיל ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שמואל בצלאל שפטיל (הרשב"ץ), שנפטר בט"ו סיון בשנת תרס"ה • היה מחשובי החסידים אצל אדמו"ר הצמח צדק ומגדולי חסידיהם של אדמו"ר המהר"ש ואדמו"ר הרש"ב • אדמו"ר הרש"ב מינה אותו למחנכו ומדריכו של בנו אדמו"ר הריי"צ משנת תרנ"ד עד שנת תר"ס, אז נתמנה למשפיע בתומכי תמימים, ובתפקיד זה שימש עד פטירתו • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339