• זכרון להולכים: הרב שלמה אהרון קזרנובסקי ע"ה

    היום חל יום השנה של החסיד הרב שלמה אהרון קזרנובסקי ע"ה, שנפטר בז' חשוון תשמ"ג • היה מתלמידי תות"ל, מחסידי אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הריי"צ והרבי. היה מחשובי החסידים בארצות הברית, שדאג לרכוש עבור אדמו"ר הריי"צ את 770, וכיהן במשך שנים רבות כיושב ראש ועד הפועל של אגו"ח בארה"ב. כיהן גם כחבר המל"ח, מחנה ישראל ועוד • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם