• זכרון להולכים: הרב ישראל ג'ייקובסון ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב ישראל ג'ייקובסון, שנפטר בי"ז סיון בשנת תשל"ה • היה מחשובי עסקני חסידות חב"ד בשנותיה הראשונות בארה"ב. עמד בראש ארגון אגו"ח, ונחשב אחד ממקימי חצר חב"ד בארה"ב. עסק בהצלתו של אדמו"ר הריי"צ מפולין הכבושה בזמן השואה. כיהן כמשפיע בישיבת הדר התורה, והיה חבר בהנהלת תות"ל המרכזית בניו יורק • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339