• זכרון להולכים: הרב דוד ברוומן ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב דוד ברוומן שנפטר בכ"ד סיון בשנת תשי"ט • בשנת תש"ו נמלט מברית המועצות ופגש ברבי בצרפת, אז מינה אותו הרבי למנהל פועל של קה"ת באירופה. בתוקף תפקידו, עסק בהדפסת ספרי קה"ת בגרמניה, עד שנת תשי"א, אז עלה עם משפחתו לאה"ק והתיישב בכפר חב"ד. שימש כיו"ר ועד כפר חב"ד • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339