• הספר תיכף יורד לדפוס, יש לכם חומר מיוחד מתש"נ?

    מטעם 'המכון להפצת תורתו של משיח', יוצאים בפניה לציבור: אי"ה בימים הקרובים יישלח לדפוס כרך החמישי והאחרון של דברי משיח תש"נ (ובזה נשלמת סדרת שנות הנו"נים). ובזה הננו פונים שוב לציבור אנ"ש והתמימים, אשר כל מי שברשותו חומר (הנחות, ר"ד מחלוקת הדולרים, יומנים, וכיו"ב) משנת תש"נ (כולה), שיואיל לשלוח אלינו בהקדם הכי אפשרי, כדי לזכות בזה את הרבים • לפרטים נוספים

    אילוסטרציה, דברי משיח
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם