• הופיע: דברי משיח – תש"נ חלק ג'

    ביום א' הופיע מבית הדפוס כרך האחד-עשר בסדרת "דברי משיח", והוא כרך השלישי של שנת תש"נ. הספר מכיל שיחות והתוועדויות קודש, ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן "בית חיינו" מכ"ג שבט ועד ש"פ אחו"ק, יו"ד אייר תש"נ. יש לציין במיוחד קטעים מחלוקות הדולרים המתפרסמים בספר זה בפעם הראשונה, מתוך הקלטות פרטיות ממהלך החלוקות.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם