• בכפר חב"ד ב' התוועדו עם הרב פנחס אלטהויז

    במוצאי חג הגאולה התקיימה התוועדות פעילה עם הרב פנחס אלטהויז, רב שכונה וראש מחלקת נישואין ברבנות חולון, בבית הכנסת בכפר חב"ד ב'. הרב אלטהויז ריתק את הקהל בסיפורים מתקופת הרבי הרש"ב והרבי הריי"צ בתקופת המאסר והגאולה ועד לרבי עם החסידים הגדולים ממשפחת אלטהויז. סיפורים שחידדו אצל המשתתפים התקשרות לרבי מה היא. וכן סיפורים המפליאים במעלת הניגון בכלל ובמעלת ניגון ד' באבות בכלל מכלי ראשון.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339