• אלפיים ילדים בתהלוכה של מרכז 'מודעות ליובאוויטש' ברמת גן

    כפי הסיסמה 'חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם' לאחר חודש של פירסום מאסיבי בכל המדיה התקשורתית של הקהילה הרמת גנית הגיע יום ל"ג בעומר ולמעלה מאלפיים ילדים והורים הגיעו לתהלוכה מושקעת בכל קני מידה עם מסרים חינוכיים ממדריגה ראשונה שאורגנה על ידי מרכז חב"ד מודעות רמת גן בשתי מתחמים גדולים • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם