• אדר תשנ"ב: הדו"ח על הריקודים ומענה הרבי

    לרגל חודש אדר, אנו מפרסמים את הדו"ח שנשלח לרבי מלך המשיח בחודש אדר תשנ"ב, בקשר עם הריקודים שנערכו בבית חיינו – 770. הדו"ח נפתח במילים: "כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א", ובו מדווח כי הת' יוסף כהן הרקיד את אנ"ש והתמימים. הרבי ענה: "ותהא פעולה נמשכת ובהוספה אזכיר על הציון" • לצילום הדו"ח והמענה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339