• דוד צייטאג עם עיבוד לניגון "צמאה לך נפשי"

    הניגון צמאה לך נפשי הוא ניגון שהרבי לימד בפרשת קדושים, שבת מברכים חודש אייר תשי"ד.  התוכן של הניגון הוא שאפילו כאשר נמצאים במצב של צמאה, של העלם, על ידי הצמאון עצמו, אפשר להעלות לדרגות הכי גבוהות של אלקות ל"כן בקדש חזיתיך…"! הניגון הוא מהזמן של אדמו"ר הזקן, אבל הוא לא נחשב לאחד מעשרת הניגונים שלו • עיבוד על ידי אלאור ולנר. קלרינט מאיר ולנר • להאזנה