• הניגון המרטיט בהתוועדות הראשונה בארה"ב

    בכ"ח סיון, הגיע הרבי מלך המשיח והרבנית ע"ה לארצות הברית. ההתוועדות הראשונה של הרבי הריי"צ שנערכה לאחר מכן, נערכה בב' תמוז בזאל קטן. במהלך ההתוועדות ביקש הרבי הריי"צ לנגן את הניגון הידוע לר' מיכל' מזלוטשוב, בנוסח של ר' מיכאל דבורקין, הקהל שלא הכיר נוסח זה נשאר בשקט ואז הרבי מה"מ התחיל את הניגון • האזינו לניגון בביצוע מיוחד

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array