• 'רב ומלך' בתורת הגאולה

    הנושא 'רב ומלך' במשנת הגאולה הינו רחב מאד. ב'ישיבה ליום אחד' השנה נמסרה על כך הרצאה מפי הרב הוד דוד אריה ר"מ בישי"ק תות"ל קרית גת. 'ממש – מרכז ההפצה באה"ק', שמח להגיש את השיעור כ'טעימה' מימי העיון • לצפיה