• יומן וידאו מהאירועים ההיסטוריים בט"ו אייר תנש"א

    הוידאו היומי: יומן מרתק מהאירועים ההיסטוריים בט"ו אייר תנש"א: חלוקת הדבר מלכות בעניני גאולה ומשיח, ועידוד שירת "יחי אדוננו" • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+ • לצפיה בוידאו