• "הוא בחיים – ממש" • וידאו מיוחד לצפיה

    לרגל ג' תמוז, אנו מפרסים וידאו משיחת קודש, בה מדבר הרבי מלך המשיח על נצחיותו של נשיא הדור, על שאלת הגמרא "בכדי חנטו חנטייא", ועל התשובה ש"הוא בחיים" כפשוטו ממש! • לצפיה בוידאו