• מה לבני ישראל ולגלות?!

    הוידאו היומי: קטע משיחת ג' טבת תשמ"ו, בה מדבר הרבי מלך המשיח על הגלות המסופרת בפרשתנו (ויחי), ועל כך שאין ליהודי מה לעשות בגלות • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+ • לצפיה בוידאו