• string(6) "114595"

   דבר מלכות לש"פ ויחי: סוד הברזל בבית המקדש

   צפיות
   1930 וידאו

   דבר מלכות לש"פ ויחי: סוד הברזל בבית המקדש   Error: Contact form not found.

   נושאי השיעור:

   מדוע ספר בראשית מכונה בשם "ספר הישר"? מדוע יעקב נקרא "בחיר האבות" – ע"פ הפשט וע"פ הסוד? מה מקור המילה "ברכה" בלשון הקודש? מה נותן לעם ישראל את הכח לעבור את מצרים ואת כל שאר הגלויות?

   ביאור בדברי חז"ל ש"יעקב אבינו לא מת" ומאמר חז"ל "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". הלימוד מזה לכל אחד ואחד – צריך שהפעולות החיוביות שלנו בתורה ומצוות יהיו באופן של זריעה – כלומר שכל פעולה תוליד עוד פעולות חיוביות וגם הן יולידו פעולות חיוביות עד אין קץ.

   פרשת ויחי היא הנתינת כח שלפני הירידה לגלות מצרים שהיא השורש לכל הגלויות שבפרשה שלאחרי זה. מדוע בשעת החורבן היו הכרובים שבבית המקדש מעורים זה בזה? מה היא הכוונה הפנימית שבחורבן בית המקדש? הקשר בין "ברזל", שלמעלה מזהב כסף ונחושת, לבין בנין בית המקדש השלישי.

   השיעור באדיבות: תורה-וידאו, שיעורי תורה על פרשת השבוע

   תגיות: ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו