• מטה לימוד הדבר מלכות: תשעה באב שחל בימות המשיח

    תנש"א, תשעה באב שחל בשבת. הרבי מה"מ, בשיחותיו הקדושות, בעידודים ובאירועים מיוחדים לאורך תשיעי ועשירי באב, הפך את היום והדגיש את הגאולה המגיעה • תשע"ט, תשעה באב שחל בשבת. כלל חסידי חב"ד: לומדים את ה'דבר מלכות', חוגגים בסעודות שבת באכילת בשר ושתיית יין, מתוך שמחה ואמירת לחיים ונגאלים • מוגש ע"י מטה לימוד הדבר מלכות • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339