• משיח קמפיין: לקראת כ"ז אדר מוסיפים בפרסום משיח

    לקראת כ"ז אדר, מוסיפים השלוחים והפעילים בחיזוק הפעולות ופרסום לכל אנשי הדור כי יש נביא בישראל, למוכנות והכנת העולם לקבלת פני משיח, כשבראשם, שהעם יקבל את מלכותו של מלך המשיח – הרבי • פעולות אלו, לזכות השליח הרב זלמן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה • לכתבה המלאה ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם