• מבצע עולמי ללימוד הדבר מלכות השבועי

    לרגל 'יחי' שנים לכ"ח סיון תנש"א, יצא מטה לימוד הדבר מלכות (בסיוע את"ה העולמי) במבצע: כלל החסידים, אנשים, נשים וטף מתאחדים בלימוד דבר מלכות כ"ח סיון ומביאים את התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש! • בין המשתתפים תתקיים בעז"ה הגרלה על חצי כרטיס טיסה לרבי מה"מ שליט"א • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339