• התמימים במלבורן מעמיקים בלימוד עניני גאולה ומשיח

    במוצש״ק פ׳ אחרי התקיימה הגרלה על דולר של הרבי מלך המשיח שליט״א עבור התמימים שהשתתפו במבצע לימוד ענייני גאולה ומשיח במלבורן, אוסטרליה. המבצע כלל לימוד מעמיק של ״דבר מלכות חוברת י״ב״ הכולל ד׳ שיחות של הרבי על הלכות מלך המשיח בסוף ספר הי״ד החזקה להרמב״ם • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם