• גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ וישב תשנ"ב • להורדה

    מצורף בזה גליון 'מדקדקים' ה-48 שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ וישב תשנ"ב. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם