• רבני השכונה במכתב תמיכה לארגון 'קופת בחורים'

    'הואיל ונפיק מפומיה דרב' – נותנים כמו הרבי! הקמפיין של 'קופת בחורים' ב-770 בעיצומו, במטרה להשיג את 25,000$ הנחוצים לחדש את התמימים במלבושים חדשים לקראת חג הפסח • רבני השכונה יוצאים במכתב תמיכה, וקוראים לכל חסיד ברחבי העולם להצטרף ולהשתתף במצוה רבה זו • לאתר הקמפיין • למכתב המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339