• מכתב גלוי ונוקב, מתמים ששוהה בשנת ה'קבוצה' ב-770

    בהמשך לקמפיין "הואיל ונפיק מפומיה דרב" של קופת בחורים ב-770, אחד מתלמידי התמימים בשנת ה'קבוצה' יוצא במכתב גלוי ונוקב, הפונה אל אנ"ש חסידי חב"ד בכל רחבי העולם • "כמובן שהרבי לא נשאר חייב, ומחזיר לכל אלו שדואגים ומסייעים לבניו בכפל כפליים, בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות" • כי חסידים משקיעים במקומות שהרבי משקיע!למכתב המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339