1. אברהם חברי הטוב! ולחתן ידידי מהקהילה !
   שאו ברכה מאת ה' על השמחה במעונכם
   מזל טוב מזל טוב
   רוב נחת חסידי ואושר כל הימים

   אליהו רוסין
  2. שרהה!!
   שתזכו להקים בית נאמן בישראל על יסודי התומ"צ ולהעמיד דור ישרים מבורך!
   חתן, זכית ביהלום נוצץ!!

   נחמי
  3. ברכת מזל-טוב למשפחת ר' אברהם ונחמה דינה חמו – אלעד
   לבוא הבן מנחם מענדל יעקב בקשרי השידוכין
   הרבה נחת חסידית לרבי מה"מ שליט"א
   ולמשפחות הנכבדות
   יחי המלך המשיח!

   יהודה וחנה גרליץ
  4. למשפחת ר' אברהם חמו-אלעד
   ברכת מזל טוב! והרבה נחת חסידית
   יחי המלך המשיח!

   יהודה גרליץ
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו