• כ' כסלו
    חתונות
    אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
  • י"ט טבת
    חתונות
    אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • רייניץ חדש 216