ראיון בלעדי ומרתק: האדריכל של ההיכל

ישראל לפידות, בית משיח זה היה מחזה סוריאליסטי. בימי "בין המיצרים", בהם לפי הוראת הרבי לומדים את הלכות בית הבחירה, מתוך ציפייה וגעגועים לבניין בית המקדש השלישי – יושבים שני אנשים שונים מאוד בחזותם החיצונית – האחד, איש גבה קומה שאינו חובש כיפה, והשני רב ומשפיע חסידי – ומשוחחים על התשוקה לחזות בבית המקדש העתידי. … המשך לקרוא ראיון בלעדי ומרתק: האדריכל של ההיכל