• מה קרה בח"י אלול? • הרב שלום יעקב חזן

    כולנו יודעים בעל פה מה שאירע בח"י אלול; לידת הבעש"ט ולידת רבינו הזקן, אבל כמה מאיתנו יודעים מה אירע בח"י אלול בדור השביעי? • מסתבר, שכמה מהחידושים הגדולים של דור השביעי, בחר הרבי לגלות דווקא בתאריך ח"י אלול  • מאיזו שנה החלו המכתבים הכלליים לפנות "לכל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם"? • אירועי ח"י אלול לאורך שנות דור השביעי, בסקירה מאלפת מאת הרב שלום-יעקב חזןלקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array