• 'ראש השנה' להתקשרות: הצצה למגזין 'בית משיח'

    החסיד שקיבל דרישת שלום מהעולם העליון סיפורו הנדיר והמיוחד של סוחר וחסיד שזכה ליחס נדיר מאדמו"ר הריי"צ והרבי, זכות גדולה, ואחריות עצומה המשפיע הרב נחמן שפירא, על המסר ממאמרי 'באתי לגני' של השנה, ואם היינו נולדים בתקופה אחרת? הרב גרשון אבצן, בטור שבועי נוקב ומחכים ועוד מגוון מדורים וטורים שבועיים • להצצה למגזין