• למי הרבי נתן צ'ק פתוח? • מיוחד

    ד"ר משה רוטשילד רופא יהודי חם שהיה מכונה "הרופא של בני ברק". במהלך השנים החליט להקים בית רפואה שישרת את תושבי העיר בבני ברק. הוא רכש אדמת טרשים שהיתה מיועדת עבור בריכה עירונית, על אף שידידיו ומכריו הזהירו אותו כי הוא שם כספו על קרן הצבי ואף מהנדס העיר שיגר לו מכתב אזהרה מפורש… • למי הרבי נתן צ'ק פתוח? ואיזה שינוי תפיסתי הוא חולל במערכות הבריאות בישראל ובעולם • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339