• הגאולה מעולם לא היתה מוחשית כל כך…

    אברהם רייניץ על רגעי ההתגלות הראשונים, השמחה האדירה שמעורבת בגעגועים מוזרים לזמן הגלות, ונחיתת בית המקדש בשדירת איסטערן פארקוויי, בדרכו לירושלים יחד עם 770 • מתוך הגיליון המיוחד של 'בית משיח' שראה אור בשבוע שעבר לרגל שבת חזון • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם