• 'ופרצת': גן ישראל צבא-הגאולה במלחמה שטרם נראתה כמותה

    חיילי הקעמפ כבר בשיא. שתי פלוגות עם מטרה אחת בקרב קשה ביותר. פלוגת השליחות היחידה ופלוגת לחיות גאולה מקבילות אחת לשניה עם ניקוד צמוד. התפילה היא תפילה אחרת לגמרי, תניא בעל-פה נלמד בכל רגע נתון. לאחר ההצגות המלמדות על תוכנה של כל פלוגה, השופטים ניגשים להכרעה • צלם הקעמפ שלום ראס מגיש תיעוד מהשטח