• ממשיכים להלחם: מהפכת שיעורי הדבר מלכות בתלמודי התורה

    מאות חיילי קעמפ אורו של משיח שחוו שבועיים עמוסים בחיות חסידית, יצאו לביתם בהחלטה נחושה להבאת ההתגלות של הרבי מלך המשיח, ע"י פתיחת עשרות שיעורי דבר מלכות בתלמודי התורה ברחבי הארץ לדיווח המלא ולתמונות