• מבצע הקיץ בסניפי צבאות השם • גלריה

    סניפי צבאות השם מסכמים כמעט חודש שלם של מבצע קיץ ענק. אלפי ילדים, בכל רחבי הארץ, בסניף שלהם, לומדים, נהנים, ונכנסים להגרלת ה'פיסניף'. מאות רבות של חיילים מצטיינים כבר זכו בסניף שלהם בהגרלת הפיס המשוכללת • גלריית ענק מתחילת חודש אייר בסניפים • מצאו את ילדכם