• מה השנתה בתהלוכות במשך שלושים שנה?

    תוך כדי הכנות וחזרות למופע, סיפרתי לילדים על התקופה שאני צעדתי בתהלוכה הזו כילד • אחרי התהלוכה, כשדיברנו על ה700 ילד שגדשו את המגרש, אמר לי אחד הילדים: "בטח כשהיית קטן, הייתם איזה שלושים ארבעים ילדים", אמר לי אחד הילדים • טורו הפופולארי של שניאור חביב, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

    כותב השורות בתהלוכה בילדותו
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם