• הלכות הבית לבחירה • אחרון חביב

    ית המקדש לא נהנה מן האור שבחוץ, אלא ההנה את החוץ מאורו. כך גם הבית שלנו. החלונות שלנו לא צריכים להיות שער הכניסה של הרחוב אלינו, אלא הפוך. הוא צריך להיות מקום שכולם מסתופפים ונהנים מאורו. בית שמקרין ומשפיע על הסביבה. שכולם מסתכלים אליו ועליו, למדים ממנו ומושפעים ממנו • טורו השבועי של שניאור חביב, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339