• נחלת הר חב"ד: היסטוריה בישיבת תות"ל בית הר"מ

    "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" לאחר עמל רב של חודשים רבים ברוך השם ישיבת 'תומכי תמימים' בית הר"מ נחלת הר חב"ד מוציאה לאור ספר 'הערות התמימים ואנ"ש' עמוס בחידושי תורה מאת התמימים בישיבה, אברכים ותושבים מהשכונה • לדיווח המלא