• תפילת נשים בהלכה • הרב שאול סילם במאמר הלכתי

    האם אשה אומרת 'מוֹדֶה אני' או 'מוֹדַה אני'? מה דין אשה שאומרת "שלא עשני אשה והאם אומרות 'שעשני כרצונו'? • האזינו לשיעור מיוחד מאת הרב שאול סילם רב קהילת חב"ד גילה בירושלים ומרבני מכון הלכה חב"ד • האזינו

וידאו